Thạch cao Thạch cao Thạch cao
Thạch cao | KD Thạch cao | HD3-QT018 Thạch cao | HD-COT040 Thạch cao | HD-PD-TM011 Thạch cao | HD6-TPCL Thạch cao | HD-PD042M Thạch cao | HD4-QT042 Thạch cao | HD-HV094A Thạch cao | HD1-CT028 Thạch cao | HD-V055D Thạch cao | HD-V46 Thạch cao | HD-CT061D

Xin đừng cho mình là thanh cao


Xin đừng cho mình là thanh cao

Trời cao còn có trời cao hơn nữa, núi cao còn có núi cao hơn, cũng như chúng ta sống ở đời, người cao còn có người cao hơn. Cổ ngữ có câu: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”, ấy cũng là ý tứ này. Cái hạnh của người quân tử là lấy tĩnh dưỡng thân, lấy kiệm dưỡng đức, người không thanh bạch ắt không sinh trí tuệ, tâm không tĩnh thì tiến xa chẳng được. Cho dù người khác tôn mình làm chủ, thì bản thân mình vẫn không nên tự coi mình là chủ. Còn khi người khác không cho mình là chủ thì ngược lại, mình nhất định cần làm chủ chính mình. Làm người thì cần phải nghĩ dài lâu, quyền lực là nhất thời, tiền bạc là vật ngoài thân, duy chỉ có sức khỏe và đạo đức bản thân mới là thứ của mình.
ST!!!

Các bài viết khác

Gọi ngay: 0913805771