Thạch cao Thạch cao Thạch cao
Thạch cao | KD Thạch cao | HD3-QT018 Thạch cao | HD-COT040 Thạch cao | HD-PD-TM011 Thạch cao | HD6-TPCL Thạch cao | HD-PD042M Thạch cao | HD4-QT042 Thạch cao | HD-HV094A Thạch cao | HD1-CT028 Thạch cao | HD-V055D Thạch cao | Thach cao Thạch cao | HD-V46 Thạch cao | HD-CT061D

SỐ MÊNH CÓ HAY KHÔNG???

Liệt Tử  viết :

"Si lung ám  á gia hào phú ,
Trí tuệ thông minh khước thụ bần .
Niên nguyệt nhật thời giai tải  định ,
 Toán lai do mệnh bất do nhân .
 Mệnh lý hữu thời chung tu hữu ,
Mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu."


*Dịch nghĩa :-


Liệt Tử nói:  Kẻ ngây, điếc, ngọng, câm nhà giàu to.  Kẻ trí tuệ, thông minh lại chịu nghèo.  Năm, tháng, ngày, giờ đều đăng tải ổn định rồi.  Tính ra do mệnh (chứ) không do người.  Trong mệnh có thời thì rốt cuộc phải có - trong mệnh không có thời thì đừng gượng tìm.

Các bài viết khác

Gọi ngay: 0913805771