Thạch cao Thạch cao Thạch cao
Thạch cao | KD Thạch cao | HD3-QT018 Thạch cao | HD6-TPCL Thạch cao | HD-TR009 Thạch cao | HD4-QT042 Thạch cao | HD8-PK185 Thạch cao | HD1-CT028 Thạch cao | HD9-V-093A Thạch cao | HD-CTR638A Thạch cao | HD-LD041 Thạch cao | HD15

ĐẮP GỜ CHỈ HOA VĂN ĐIÊU KHẮC XI MĂNG

  • ĐẮP GỜ CHỈ HOA VĂN ĐIÊU KHẮC XI MĂNG
  • ĐẮP GỜ CHỈ HOA VĂN ĐIÊU KHẮC XI MĂNG
  • ĐẮP GỜ CHỈ HOA VĂN ĐIÊU KHẮC XI MĂNG
  • ĐẮP GỜ CHỈ HOA VĂN ĐIÊU KHẮC XI MĂNG
  • ĐẮP GỜ CHỈ HOA VĂN ĐIÊU KHẮC XI MĂNG
  • ĐẮP GỜ CHỈ HOA VĂN ĐIÊU KHẮC XI MĂNG

ĐẮP GỜ CHỈ HOA VĂN ĐIÊU KHẮC XI MĂNG

Mã sản phẩm: N100

Mô tả:

ĐẮP GỜ CHỈ HOA VĂN ĐIÊU KHẮC XI MĂNG DO CÔNG TY TTNT QUỐC THÀNH THỰC HIỆN
MS:N100
SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 

CÔNG TY TTNT QUỐC THÀNH CHUYÊN THIẾT KẾ-THI CÔNG THẠCH CAO-DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ MẪU CHỈ HOA VĂN ĐIÊU KHẮC XI MĂNG MÀ CÔNG TY ĐÃ THI CÔNG.

Đặc điểm

ĐẮP GỜ CHỈ
dapchicuaso cth005mau hoa van truoc nha hv-tm014cotnhahinhvuong dc-tm023bphaochiducsan ct061m2
cachdapphaochi hv-tm003dapchiximanghoavantrangtri ld050dapximang dc-tm008
Dap xi mang ld045đắp phào đơn cth060dap phu dieu xi mang ld044gia phu dieu ld043dau cot dc009tĐẮP CHỈ CTH30mau cot vuong dc001cdap dau cot dc009ddapphudieu ld041Dapcot COT016Dapchi LD040Daucot COT020Todapmattien CTH001Dap chi PD-TM036Dapchi LD037dapchi LD035DAPCHI LD027DAPPHUDIEU LD028DAPCHI BT-TM011Đắp mặt ngoài LD025Đắp gờ chỉ LD012Đắp gờ chỉ PD-TM073Tô đắp xi măng BT-TM007THI CONG BIET THU LAU DAI LD023BIETTHUCODIEN LD022DAU COT COT003DAPCHI LD009DAP DAU COT CD001DAPCHI LD001DAP PHU DIEU CD009GOCHI LD003DAP CHI CIMENT COT59THICONGDAPXIMANG VT017DAP CHI MS:PD-TM38DAPCHI LD020DAP PHU DIEU MS:PD-TM35DAP CHI CIMENT CTH51DAP DAU COT MS:DC97PHÙ ĐIÊU MẶT TIỀN MS:CTH39PHÙ ĐIÊU MẶT TIỀN MS:COT25PHÙ ĐIÊU MẶT TIỀN MS:COT26ĐẮP CHỈ XI MĂNG MS:CTH77chi dau cot CTH33Đapcot CTH17DAP DAU COT COT43giachiciment cth19ĐẮP XI MĂNG CTH16gia phao chi xi mang cth120ĐẮP CHỈ XI MĂNG MS:KTP27ĐẮP TRỰC TIẾP N13todaptructiep CTH99TÔ ĐẮP TRỰC TIẾP CTH25phaocuaso CTH98

Đắp hoa văn phù điêu LD034PHÙ ĐIÊU DM1200phaoximang KTP25ĐẮP CHỈ MS:COT24Đắp chỉ mặt tiền CS3Tdapximang KTP23Đap hoa van KTP16 huongdandapphaochi hv-tm004Đấu cột vuông CTH118Đap mat tien CS-TM4  ĐẮP CHỈ XI MĂNG CTH9cachdapphaochi CTH108Đap truc tiep xi mang cth82TO DAP MAT TIEN LD010Đấu cột xi măng n95tô xi măng CTH102dap phu dieu n102ĐẮP PHÙ ĐIÊU KTP26dapchicuaso ld051ĐẮP CHỈ XI MĂNG KTP11phao chi cth60Trangtrimattien LD039Dapmattien LD038
CÔNG TY TRANG TRÍ NỘI THẤT
QUỐC THÀNH
ĐT: 0913.805.771 ( Mr. Nghĩa )
website:www.thachcaodep.vn Email:nghia77777@gmail.com

Thông số kỹ thuật

HẠNG MỤC KÍCH THƯỚC KHU VỰC GHI CHÚ
Đắp chỉ xi măng 200*2000 TOÀN QUỐC Đắp trực tiếp
Gọi ngay: 0913805771